මෙරට විශාලතම ද්විපාර්ශවික ණය හිමියා බවට ඉන්දියාව පත්ව ඇත.

ඒ මෙම වසරේ මුල් කාර්තුව තුළ ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 968ක ණය ආධාර ලබාදීමත් සමගයි.

චීනය විසින් මෙරටට ලබා දී ඇති ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 947 ක් වන අතර ඒ අනුව චීනය අභිබවමින් ඉන්දියාව පෙරමුණට පත්ව සිටියි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්