මෙවර සාහිත්‍ය මාසය උදෙසා සම්ප්‍රදායික පොත් ප්‍රකාශනයෙන් ඔබ්බට ගොස් ස්වකීය නිර්මාණයන් රසිකයන් අතරට යවන්නට ගත් අපූරු උත්සාහයකි අති විශේෂ කවි.

චාමින්ද ගුණසිංහ කවියාගේ නිර්මණයක් වන මෙම අති විශේෂ කවි එන්නේ අති විශේෂ ලෙස සඳහන් කළ වීදුරු බෝතලයකයි.

වීදුරු බෝතලයක බහා ඇති, හැඩට රෝල් කළ කුඩා පත්‍රිකාව වල ඔහුගේ කවි එකින් එක මුද්‍රණය කොට තිබෙනවා.

මධුවිතකට පමණක් නොව කවියකට වුවද මිනිසුන් මත් කළ හැකි බව වටහා ගන්නට ඔබට මේ අති විශේෂ කවි බෝතලය මිලදී ගන්නටම සිදු වෙයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්