තායිවානයේ  ගිනිකොණ ප්‍රදේශයට බලපෑ භූකම්පනයක් හේතුවෙන් එරට ගොඩනැගිලි විශාල ප්‍රමාණයකට හානි වී තිබේ.

රික්ටර් මාපකයේ 6.8 ක් ලෙස සඳහන් වූ මෙම භූ කම්පනය හේතුවෙන් ජපානයේ ඔකිනාවා ප්‍රන්තයට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති අතර එහිදි සුනාමි මුහුදු රළ මීටරයක් පමණ උසට එසවිය හැකි බැවින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට උස් බිම්වලට ගොස් ආරක්ෂාකරි ලෙස සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව දක්වමින් අමෙරිකානු භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සඳහන් කර ඇත්තේ කිලෝමීටර් 10ක් ගැඹුරින් සිදු ව ඇති මෙම භූ කම්පනය රික්ටර් මාපකයේ 7.2ක ප්‍රබලත්වයකින් යුක්ත එකක් වන බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්