කොරියාවෙන් ලබාදෙන E7 කාණ්ඩයේ වීසා යටතේ රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීම මේ විට අරඹා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

අදාළ නිවේදනය පහතින්,

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්