එළඹෙන සති අන්තය තුළ පැයක කාලයක විදුලි කප්පාදුවක් සඳහා මහජත උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව සෙනසුරාදා (17) සහ ඉරිදා (18) දිනවල A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W යන කලාප සඳහා පස්වරු 6 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා අතර කාලය තුල පැයක කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු වනු ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්