කොළඹ නෙළුම් කුලුන නැරඹිමට පැමිණි ජනතාව අතර ඊයේ දින රුපියල් 500 ප්‍රවේශපත්‍ර 2000කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අලෙවි වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව එහි ආදායම රුපියල් මිලියනය ඉක්මවන බවට සදහන් වේ.

ඊයේ දිනයේදී කොළඹ නෙළුම් කුලුන ජනතාවට විවෘත වූ අතර මෙය නැරඹීම සඳහා වයස අවුරුදු 10 ට වැඩි දේශීය සංචාරකයින් සඳහා රුපියල් 500 ක ටිකට් පතක් ලබා ගත යුතු වන අතර අවුරුදු 10 ට අඩු ළමුන් සඳහා නිකුත් කරනු ලබන්නේ රුපියල් 200 ක ටිකට් පතකි.

ජනතාව සඳහා මෙය විවෘත කරනු ලබන්නේ පස්වරු 2 ට වන අතර, විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා දහවල් 12 සිට විවෘත වේ.

එමෙන්ම සති අන්තයේ ද දවල් 12 සිට රාත්‍රි 10 දක්වා මෙය විවෘතව පවතින අතර විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා ඩොලර් 20 ක වටිනාකමක් සහිත ටිකට් පතක් නිකුත් කරනු ලැබේ.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්