සහජ දක්ෂතා සහිත ක්‍රීඩකයන්ට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික සංවර්ධන ගමන් මඟ වැඩසටහනේ ක්‍රිකට් ගමට සංකල්පය යටතේ යි මෙය ක්‍රියාත්මක වේ.

එහි පළමු අදියර ලෙස ලබන 18 වැනි දා පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩ සටහන ආරම්භ වීමට නියමිත යි.
ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුග්‍රහය යටතේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වන්නේ, තරගකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත නො වන පාසල්වල දරු දැරියන්ගේ දක්ෂතාව ඇගයීම බවයි වාර්තා වේ

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්