යුක්රේන ජනාධිපති වොලොදිමීර් සෙලෙන්ස්කි රිය අනතුරකට ලක්ව ඇත.

කිව් අගනුවරදි මෙම අනතුර සිදුව ඇති අතර, එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ ජනාධිපත්වරායට කිසිදු තුවාලයක් සිදු වී නොමැති බවයි.

ජනාධිපතිවරයා ගමන් ගත රථය තවත් රථයක් හා ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්