මෙරට වන අලි ගහනය 7000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.

 

වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ බව සඳහන් කොට ඇති අතර මීට පෙර එම ප්‍රමාණය සඳහන් වූයේ 5600 ක් වශයෙනුයි.

 

කෘශිකර්ම අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකදි වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ බව සඳහන් කරමින් කියා සිටියේ මෙරට වන අලි ගහනය ඉහළ ගිය ද දළ ඇතුන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩු වී ඇති බවයි.

 

ඒ අනුව මෙරට වනාන්තර තුළ වෙසෙන දළ ඇතුන්ගේ සංඛ්‍යාව 142 ක් දක්වා අඩු වී ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්