දිවා ආහාර වේල සඳහා සමබල බත් වේලක් රජයේ සියලු ම පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශයේ සිසුන් සියලු දෙනාට ම ලබාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මගින් ලබා දී ඇති අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 27ක මුදලින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණය නැංවීම සඳහා ෆෝලික් අම්ලය, යකඩ හා විටමින් අන්තර්ගත කර මෙම දිවා ආහාරය ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.

කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර පැවසුවේ රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හා ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යෑම හා ආහාර හිඟවීම, පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණයට මහත් බලපෑමක් එල්ල කර ඇති හෙයින් පාසල්වල ප්‍රාථමික අංශවල දරුවන්ගේ පෝෂණය තහවුරු කිරීම සඳහා ආහාර වේල ලබාදෙන බවයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්