ජූලි 9 වනදා සිදුවූ අරගලකරුවගේ ඇතුළු වීම හේතුවෙන් ජනාධිපති මන්දිරයේ භාණ්ඩ වලට සිදුවූ හානියේ වටිනාකම තක්සේරු කර ඇත.

ඒ අනුව අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සඳහන් කර ඇත්තේ අරගලකරුවන් ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුළු වීම හේතුවෙන් එහි භාණ්ඩවලට සිදු වූ හානිය මේ දක්වා සිදු කළ තක්සේරුව අනුව රුපියල් දෙකෝටි පනස් ලක්ෂයකට අධික වන බවයි.

කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලිණ ගමගේ මහතා හමුවේ අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ බව සඳහන් කර සිටි අතර එහිදි වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ එම ගොඩනැගිලිවලට සිදුකර ඇති අලාභය මේ දක්වා තක්සේරු කර නොමැති බවය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්