කේරළ ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 434 ක් සමග ඉන්දීය ජාතිකයන් 5 දෙනෙකු ඇතුළු සැකකරුවන් 10 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පුත්තලම, කුදිර‍මලේතුඩුවට බටහිර දෙසින් මුහුදේ කළ විශේෂ මෙහෙයුමකදීයි මොවුන්ව අත් අඩංගුවට ගැනීමට හැකිව ඇති අතර එම මෙහෙයුම සඳහා නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව එක්වී තිබේ.

මොවුන් සතුව තිබූ ගංජා ප්‍රවාහනය සඳහා යොදා ගත් ඩව් යාත්‍රාවක් නාවික හමුදාව භාරයට ගෙන ඇති අතර අදාළ කේරළ ගංජා තොගයේ වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් රුපියල් මිලියන 130 ක් වේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්