මුම්බායි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක මහේල ජයවර්ධන මහතා හට උසස්වීමක් හිමිව තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු කණ්ඩායමේ “Global Head of Performance” ලෙස පත්කර ඇත.

නව තනතුර අනුව මුම්බායි ඉන්දියන්ස් හිමිකරුවන් සතු කණ්ඩායම් තුනේම පුහුණු කටයුතු සහ නවක ක්‍රීඩකයින් තෝරාගැනීම සම්බන්ධ වගකීම් ඔහු සතු වේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්