2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා හෙට (15) සිට මාර්ගගත ( online ) ක්‍රමවේදය හරහා අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි වේ.

ඒ අනුව එළඹෙන 28 වනදා දක්වා අදාළ අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි අතර ඒ සඳහා මාර්ගගත ක්‍රමවේදය පමණක් භාවිතා කළ යුතු වේ.

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා දක්වා සිටියේ, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීමෙන් අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්