මෙවර ක්‍රිකට් හා දැල් පන්දු ආසියානු කුසලානය දින ගත් කණ්ඩායම් දෙක අද පෙරවරුවේ දිවයිනට ලඟා වුණා.

ඔවුන් ජයාග්‍රාහී කුසලානයද රැගෙන රිය පෙරහැරකින් කටුනායක සිට කොළඹ වෙත ආ ගමනේ ඡායාරූප පහතින්.

 

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්