ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනාධිපතිවරයාට පැවැරි ඇති බලතල යටතේ බන්ධනාගාරගතව සිටින රැඳවියන් 417 දෙනෙකුට විශේෂ රාජ්‍ය සමාවක් ප්‍රදානය කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ජාත්‍යන්තර සිරකරු සුබසාදන දිනයට සමගාමීව ලබා දී ඇති මෙම විශේෂ රාජ්‍ය සමාව පිළිබදව
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, 2022.09.12 වන දිනට සිර දඬුවම් විඳින රැඳවියන්හට ගත කරන ලද වසරකට හා ඉන් කොටසකට මාස 2 බැගින් 165 දෙනෙකුට සමාව ලබාදී ඇති බවත් දඩ මුදල් ගෙවීමට නොහැකිව බන්ධනාගාරගතව සිටින රැඳවියන් 252 දෙනෙකුට සමාව ලබා දී ඇත්තේ, ගෙවමින් පවතින දඬුවමේ ඉදිරි ශේෂය අහෝසි කිරීමේ පදනම මත බවත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් ක‍රයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්