ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධව මූල්‍ය උපදේශකයින් වශයෙන් කටයුතු කරන ලැසාර්ඩ් ආයතනය චීනය, ජපානය සහ ඉන්දියාව සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබේ.

“ලැසාර්ඩ්” ආයතනයට අමතරව ජාත්‍යන්තර නීති උපදේශක සමාගමක් වන “ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස්” ද මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ කාර්යට සහාය වෙන අතර මෙම සාකච්ඡා මගින් යම් එකඟතාවයකට පැමිණීමට අරමුණු කොට ඇත.

ඇස්තමේන්තුවලට අනුව මෙරට විදෙස් ණය ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 85 සිට ඩොලර් බිලියන 100 ඉක්මවා ඇති අතර ඒ අතරින් චීනය, ජපානය සහ ඉන්දියාව ට ගෙවිය යුතු ණය ඩොලර් බිලියන 13ක් පමණ වේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්