වැලි මැක්කන් මගින් බහුලව ම පැතිරෙන විසරල් ලිෂ්මෙනායසිස් (Visceral leishmaniasis) රෝගයෙන් ලොව පුරා සෑම වසරක මෙම රෝගය හේතුවෙන් 25,000ත් – 30,000ත් අතර සංඛ්‍යාවක් මියයන බව ත් එහි මරණ අනුපාතය සියයට 99.99ක් පමණ බව ත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

අදාළ සංඛ්‍යා දත්ත සඳහන් කර ඇති පරිදි එම රෝගය 2021 වර්ෂයේදී පමණක් රටවල් 10කින් සමස්ත රෝගීන්ගෙන් සියයට 90කට වඩා හමු ව ඇති අතර ලංකාවට සමීපම රට වන ඉන්දියාව හා අග්නිදිග ආසියාතික රටවල තිබෙන බව වාර්තා වේ.

මිලිමීටර් 3ක දිගකින් හා මිලිමීටර් 2-3 පමණ විෂ්කම්භයකින් සමන්විත ෆ්ලෙබොටොමින් (Phlebotomine) කුලයට අයත් වැලි මැක්කන් විසරල් ලිෂ්මෙනායසිස් රෝගයේ වාහකයන් වේ.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ දුප්පත්කම, දුර්වල සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන්, මන්දපෝෂණ තත්ත්ව, නාගරීකරණයේ වෙනස්වීම් හා වනාන්තර ප්‍රදේශවලට මිනිස් ආක්‍රමණය හේතුවෙන් ලිෂ්මෙනායසිස් රෝගයේ අවදානම වැඩි කරන බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්