මීට සුළු මොහොතකට පෙර අවසන් වූ ආසියානු දැල් පන්දු තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පිළට හැකියාව ලැබුණි.

ඒ සත්කාරක සිංගප්පූරු කණ්ඩායම 63ට 53ක් ලෙස පරාජයට පත් කරමිනුයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආසියානු දැල්පන්දු ශූරතාව හිමි කර ගත් 6 වන අවස්ථාව මෙය වේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්