දෙවැනි එළිසබෙත් මහ රැජිණ ගේ අභාවය වෙනුවෙන් ශෝකය පළ කිරීම සඳහා අද (09) සිට සියලු රාජ්‍ය ආයතනවල ජාතික කොඩිය අඩකුඹු කර තැබෙනු ඇත.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මේ බව නියෝග කර ඇති අතර, රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සියළු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් වෙත මේ බව දැනුම් දී තිබේ.

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්