චීනයෙන් මෙරටට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 5000 ආධාරයක් ලැබී ඇත.

චීනය හා මෙරට අතර පවතින මිත්‍රත්වයේ සළකුණක් ලෙස පිරිනමන මෙම සහල් සිසුන් දස ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් සඳහා ආහාර වැඩසටහනක් යටතේ බෙදා දීමට නියමිතයි.

තෝරාගත් පාසල් 7,925ක ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම වැඩසටහන මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත පාසල් ප්‍රමාණයෙන් 78% ක් ආවරණය කෙරෙනු ඇත.

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්