යුනිසෙෆ් ආයතනය සඳහන් ආකාරයේ මන්දපෝෂණ තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් මෙරටින් වාර්තා නොවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියා සිටියි.

 

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා මහත්මිය ප්‍රකාශ කර සිටියේ, කෙසේ නමුත් පසුගිය දිනවල රට තුළ පැවති ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් මන්දපෝෂණ තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතින බවයි.

 

එමෙන්ම ඇය විසින් එහිදි ආර්ථික අපහසුතා සහිත පවුල් හඳුනා ගෙන එම පවුල් සඳහා විශේෂ හදිසි පෝෂණ සැළැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳව ද පැහැදිලි කර සිටියාය.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්