පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශයෙන් හඳුනාගත් විශේෂ කාණ්ඩ කිහිපයක් සඳහා ඉන්ධන කෝටාව වැඩිකිරීම අත්හදා බැලීමට නියමිත බව බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා සදහන් කරයි.

එමෙන්ම සංචාරක ඉන්ධන අවසර පත්‍ර සහ වාහන නොවන කාණ්ඩ සඳහා QR ක්‍රමවේදය ලබන සතියේ සිට හඳුන්වාදීමට නියමිත බව වැඩිදුරටත් ඔහු පවසයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්