මෙරට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සහය ලබා දීමට පොරොන්දු වී ඇත.

 

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් එරට භාණ්ඩාගාර ලේකම් සඳහන් කොට ඇත්තේ පැරිස් සමාජයේ මූලධර්මවලට අනුකූලව මූල්‍ය සහතික ලබාදීම සිදුවෙනු ඇති බවයි.

 

ඒ අනුව එම කටයුතු වලට අදාළව ලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ එක්සත් ජනපදයේ අනෙකුත් නියෝජිතායතනය වල සහයද ලැබෙනු ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්