අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් මෙරට පවතින නීතී දැඩි කිරීමට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගෙන ඇත.

 

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් එහි ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා කියා සිටියේ,  විෂ වර්ග අබිං හා අන්තරායකර ඖෂධ ආඥා පනතට කඩිනමින් සංශෝධන ගෙන ඒමට කටයුතු කරන බවයි.

 

මෙරට අයිස් මත්ද්‍රව්‍යයේ ව්‍යාප්තිය සියයට 225 ක ප්‍රතිශතයකින් (225%) වැඩි වී ඇති අතර, දැනට පවතින නීති අනුව අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය ලඟ තබා ගත් පුද්ගලයන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත නිදහස් කෙරේ.

 

නමුත් නව සංශෝධන අනුව අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 5 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ළඟ තබා ගන්නන් හෝ ජාවාරම් කරන්නන්ට ඇප හිමි නොවන අතර ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් වුවහොත් ජීවිතාන්තය දක්වා හෝ මරණ දඬුවම හිමිවේ.

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්