මීටර් ටැක්සි සඳහා ලබා දී ඇති ඉන්ධන කෝටාව වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇත.

 

මේ පිළිබඳව දක්වමින් විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා කියා සිටියේ ඉදිරියේදි වැඩි කරනු ලබන ඉන්ධන කෝටාව පිළිබඳව දක්වන බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්