බ්‍රිතාන්‍යයේ නව අගමැතිවරිය ලෙස ලිස් ට්‍රස් ව නම් කර ඇත.

කොන්සවේටිව් පක්ෂ නායකත්වය සඳහා පැවති ඡන්දයේදි හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රිෂී සුනක් ව පරාජය කිරීමින් මෙම තනතුර සඳහා සුශුසුකම් ලැබීමට ඇය සමත් වූ අතර, ඇය සිය තනතුරේ දිවුරුම් දීම හෙට (6) දිනය තුළ නිල වශයෙන් සිදු වනු ඇත.

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්