වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පුර්ව ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එම නිවේදනය මගින් දක්වා සිටින්නේ, අද (5) රාත්‍රියේ සිට ඉදිරි පැය 24 තුළ දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට අධික වැසි තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවයි.

අත්තනගලු, කළු, කැලණි, ගිං සහ නිල්වලා ද්‍රෝණි ජලයෙන් පිරි ඇති බැවින් එම ද්‍රෝණිවලින් එකක් හෝ කිහිපයකට දැඩි වර්ෂාපතන තත්ත්වයක් ඇති වුවහොත් එම ද්‍රෝණිවල ඇතැම් ප්‍රදේශවලට ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතින බැවින් ඒ අවට සිටින ජනතාව හට අවදානයෙන් සිටින මෙන් දැනුම් දී ඇත.

අදාළ නිවේදනය පහතින්

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්