දිවයිනට බලපා ඇති තද වැසි තත්වය සම්බන්ධයෙන් දක්වමින් කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනතුරු ඇඟවීමේ රතු නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සඳහන් කර සිටින්නේ, බස්නාහිර, සබරගමුව, සහ වයඹ පළාත්වලත් මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම්විට මි.මී 150ට වැඩි වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්