නව ගෙවීම් ක්‍රමවේදයක් හේතුවෙන් දෛනිකව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 400 ක් පමණ තාවකාලිකව වසා දැමීමට සිදු වන බවට වාර්තා වේ.

මේ පිළිබඳව දක්වමින් ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති කුමාර රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර සිටියේ, ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව විසින් පසුදා ලබා ගන්නා ඉන්ධන සඳහා ඊට පෙර දින රාත්‍රී 9.30ට පෙර මුදල් ගෙවීමට නියම කිරීම හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වී ඇති බවයි.

ඉන්ධන පිරවුම්හල් ආශ්‍රිතව එතරම් මුදලක් සංසරණණය නොවීම හේතුවෙන් බෝහෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල් ඇතැම් දින වලදි වසා තැබෙන බව කියා සිටි ඔහු එහිදි සඳහන් කර සිටියේ එම ප්‍රමාණය දෛනිකව 400 ක් පමණ වන බවය.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්