මෙරටට මූල්‍ය සහනාධාරයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයකට පැමිණීමට හැකි වීම පිළිබඳව සිය සංතෝශය ප්‍රකාශ කරමින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රධානි ක්‍රිස්ටලිනා ජෝර්ජිඒවා මහත්මිය විසින් නිවේදනයක් යොමු කර ඇත.

පසුගිය 1 වනදා ශ්‍රී ලංකා බලධාරින් හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් අතර කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති අතර, එහිදී මූල්‍ය සහනාධරයක් වශයෙන් මෙරටට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9 ක විස්තීරණ ණය පහසුකමක් මෙරටට ලබා දීමට එකඟ වී තිබේ.

එමෙන්ම එය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් ඉදිරි පියවරක් වනු ඇති බවද අදාළ නිවේදනය මගින් ඇය සඳහන් කර තිබේ.

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්