හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබේ නම්, තමා ඒ සඳහා සිය මන්ත්‍රී ධූරය කැප කිරීමට සූදානම් බව පොදුජන පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සීතා අරඹේපොල මහත්මිය කියා සිටියි.

එහිදි ඇය විසින් සඳහන් කර සිටියේ, නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හට නැවත පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවයි.

එමෙන්ම මේ වන තෙක් ඒ පිළිබඳව පක්ෂය තුළ කිසිදු කතාබහක් ඇති වී නොමැති බව ඇය විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත.

 

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්