පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 300ක මිලකට අලෙවි කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්.කේ.ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ , පාන් පිටි මිල සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම හමුවේ පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 300කට අලෙවි කරන ලෙස දිවයිනපුරා බේකරි හිමියන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්