එළඹෙන සැප්තැම්බර් මස 05 වනදා සිට ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා බවට වාර්තා වේ.

 

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් ලිටෝ සමාගමේ  සභාපති මුදිත පීරිස් මහතා පැකියා සිටියේ  ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල අඩුවීමට සාපේක්ෂව මිල සූත්‍රයට අනුව ගෑස් මිල සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

 

ඒ අනුව මිල සංශෝධනය සිදුවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් නිල නිවේදනය පසුව නිකුත් කරනු ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්