මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 2.9ක විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඉදිරියේ දී ලැබෙන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව එම පහසුකම මාස 48කින් කල්පිරෙන හදිසි ණය ආධාරයක් ලෙස ලබා දීමට නියමිත බව ඔවුන් කියා සිටී.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ එකඟතාවට පැමිණි බවත් මෙම මුදල් මාස 48 ක කාල සීමාවක් සඳහා ලබාදීමට නියමිතව තිබෙන බවත් නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්