ශ්‍රී ලංකාව වෙත මූල්‍ය සහනාධාර ලබාදීම පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල විසින් නිකුත් කරනු ලබන නිවේදනය අද (01) දිනය තුළ සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත.

ඊයේ මේ පිළිබඳව දක්වමින් රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කර තිබුණේ, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත හදිසි මූල්‍ය සහනාධාර ලබා දීමට එකඟ වී ඇති බවයි.

ඒ අනුව ඊයේ (31) මෙරට බලධාරීන් හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති අතර, අදාළ සාකච්ඡාවේදි එකඟ වූ කරුණු පිළිබඳව අද (1) නිවේදනය කරනු ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්