හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අනිද්දා (3) යළි දිවයිනට පැමිණෙන බව වාර්තා වේ.

 

පසුගිය ජූලි 9 වනදා ජනතා විරෝධතාවයන් හේතුවෙන් මාලදිවයින සිංගප්පූරුව බලා ගිය ඔහු මේ වන විට තායිලන්තයේ රැඳී සිටියි.

 

http://www.newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්