මේ වන විට දිවයිනේ පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග ගංගා කිහිපයකම ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

කළු, ගිං සහ නිල්වලා යන ගංගාවල ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් පවතින බවත් කළු ගඟ ආශ්‍රිත පහත්බිම්වල සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ද ,මඟුරු ගඟ ආශ්‍රිත පහත්බිම්වල ගංවතුර තත්ත්වයක් ද ඇතිවිය හැකි බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

තවද කුඩා ගඟ මිල්ලකන්දෙන් සහ ගිං ගඟ තවලම ප්‍රදේශයෙන්ද සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් හටගෙන තිබෙන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළේ මේ වනවිට අයහපත් කාලගුණයෙන් නිවාස 3කට පූර්ණ හානි සිදුව ඇති බවත් නිවාස 32කට අර්ධ හානි සිදුව තිබෙන බවත් ,පවුල් 55කට අයත් පුද්ගලයින් 222කට බලපෑම් සිදුව ඇති බවත් ය.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්