හදිසි ණය සහනයක් ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අතර එකඟතාවයක් ඇතිව තිබෙන බවට වාර්තා වේ.

රොයිටර් පුවත් සේවය විසින් මේ බව සඳහන් කර සිටින අතර ඔවුන් කියා සිටින්නේ ඒ පිළිබඳව නිල නිවේදනය හෙට (1) නිකුත් කරනු ඇති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

 

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්