කුකුළු ආහාර සඳහා යොදා ගන්නා අමුද්‍රව්‍ය මිල අඩු කරන බව වෙළෙඳ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව පවතින උපරිම සිල්ලර මිලට බිත්තර වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ට හැකියාව ලැබෙන බව අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු මහතා කියා සිටී.

පසුගිය දා රජය සුදු බිත්තරයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 43 ක් හා රතු හා දුඹුරු බිත්තරයක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 45 ක් ලෙස නියම කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කල අතර බිත්තර සඳහා පැන වූ උපරිම සිල්ලර මිලෙහි වෙනසක් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා නොකරන බව අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.
newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්