ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද (31) පැවැත් වීමට නියමීතව තිබේ.

අද සවස 4.00 ට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී එම රැස්වීම පැවැත්වෙනු ඇති අතර මෙම රැස්වී‍මේදී ‍වත්මන් දේශපාලන වාතාවරණය හා රජයේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව සදහන් වේ.

එමෙන්ම අද සවස 5.00 ට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයින්ගේ රැස්වීමක් පැවැත්වේ.

එම රැස්වීම පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී ජනාධිපතිවරයාගේ සහ කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්