මෙම වසරේ දෙවන පාසල් සැප්තැම්බර් මස 08 වනදා සිට සැප්තැම්බර් මස 12 වනදා දක්වාත් තෙවන පාසල් වාර නිවාඩුව දෙසැම්බර් මස 03 වනදා සිට එළඹෙන වසරේ ජනවාරි 01 දක්වාත් ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව තුන්වන පාසල් වාරයට හිමිවන දින ගණන 29ක් වන අතර එම කාලසීමාවේදී 2022 උසස්පෙළ විභාගය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්