හෙට (01) පස්වරු 03 දක්වා වලංගු වන පරිදි කළු ගඟ ද්‍රෝණියට අදාළව ගංවතුර පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම නිවේදනයට අනුව ඉදිරි පැය 2 සිට පැය 24 ක කාලය තුළ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පැල්මඩුල්ල, නිවිතිගල, රත්නපුර, කුරුවිට, අයගම සහ ඇලපාත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පහත බිම් ප්‍රදේශවල සැලකිය යුතු මට්ටමේ ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවත් එම ප්‍රදේශවල සිටින පුද්ගලයින් මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලෙන් පසුවන ලෙසත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්