අද(30) ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ආණ්ඩුවේ පළමු අය – වැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් 2021 අංක 30 දරණ විසර්ජන පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ විසර්ජන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියවීම අද (30) සිදු කරනු ලබන අතර 2022 වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය සඳහා මෙම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පෙර ඉදිරිපත් කරන ලද විසර්ජන පනතට සංශෝධනයක් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.

ඒ අනුව හෙට සිට ලබන 02 වැනි දා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ දෙවන වර කියවිමේ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිත බව සදහන් වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්