‘මර්දනය නවතනු රනිල් රාජපක්ෂ ජුන්ටාව පන්නමු’ යන්න තේමා කර ගනිමින් අන්තර් විශ්විද්‍යාල සිසුන් පිරිසක් විරෝධතා පා ගමනක් දියත් කර තිබේ.

මේ වන ඔවුන් ටෙක්නිකල් මංසන්ධිය දක්වා ගමන් ගනිමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්