අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව යටතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්තට එරෙහිව පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

නීතීඥ ප්‍රියලාල් මහතා විසින් අභියචනාධිකරණය වෙත මෙම පොත්සම ගොනු කර ඇති අතර, මෙහි වග උත්තර කරුවන් ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත, නීතිඥ සංගමය හා නීතිපතිවරයා නම් කර තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්