ශ්‍රී ලංක කේටරින් සමාගමේ කොටස් වලින් සියයට 49 ක් හා එහි පරිපාලනය මෙන්ම ගුවන්තොටුපළ මෙහෙයුම් වලින් සියයට 49 ක් හා එහි පරිපාලනය පුද්ගලික අංශයේ ආයෝජකයෙක් වෙත පැවතීමට තීරණය කර තිබේ.

විෂය භාර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා විසින් ඒ බව සඳහන් කර සිටි අතර, ඔහු විසින් වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ මේ වන විටත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ප්‍රතිව්‍යුවගත කිරීම ආරම්භ කර ඇති බවයි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්