ප්‍රමාණවත් දැවි තෙල් නොමැතිවීම හෙතුවෙන් විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරවීමට ගැටලු මතුව ඇතැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි. .

ඒ අනුව දෛනිකව අවශ්‍ය දැවිතෙල් ප්‍රමාණවත් පරිදි නොලැබීම හමුවේ ඉන්ධන බලාගාර ක්‍රියාත්මක වීම සීමාකර ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් දෛනික පැය 3ක කාලයක් විදුලිය කප්පාදුව කිරීමට සිදුව ඇති බවත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි.

යුගදනවි, සපුගස්කන්ද හා බාච් යන ඉන්ධන බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දෛනික දැවි තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 2500 අවශ්‍ය වුවද මේ දිනවල ලැබී ඇත්තේ, දැවිතෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 1400 ක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයකි.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පෙන්වා දෙන්නේ. එම තත්ත්වය තුල බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීම සීමාවී ඇති බවයි.

එමෙන්ම මේ වනවිට ජල විදුලි නිෂ්පාදනය 60% ක උපරිම ධාරිතාවයෙන් ක්‍රියාත්මක අතර ඉන් පද්ධතියට එක්කෙරෙන මෙගවොට් සංඛ්‍යාව 1340 කි.

නොරොච්චෝලේ ගල් අඟුරු බලාගාරයෙන් ජාතික පද්ධතියට මෙගාවොට් 600 කට ආසන්න විදුලි ධාරිතාවක් එක් කෙරේ.

මෙගාවොට් 2100 ක විදුලි අවශ්‍යතාවය සැපීරීම සඳහා ජල විදුලි උත්පාදනයෙන් හා ගල් අගුරු බලාගාරයෙන් ලබාගන්නා විදුලි ධාරිතාව ප්‍රමාණවත් නොවන බව විදුලි බල මණ්ඩලය පෙන්වා දෙයි.

සපුගස්කන්ද පිරිපහදුව යළි සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කර ඇති බැවින් විදුලි නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය දැවි තෙල් කඩිනමින් බලාගාර වෙත ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් දෛනික විදුලි කප්පාදුවේ කාලය සීමාකිරීම සම්බන්ධයෙන් හා පවතින තත්ත්වය ගැන අද දවසේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බවත් විදුලි බල මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්