සියලුම පාසල් සිසුන් සඳහා නොමිලේ දිවා ආහාරය ලබාදීමේ කාර්ය සැලැස්මක් ලබන වසර සඳහා වන අයවැයට ඇතුළත් කරන බව සභානායක සුසිල් ප්‍රේමජන්යන්ත මහතා සඳහන් කරයි.

අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේ විපක්‍ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්.

ඒ අනුව ලබන වසරේ අයවැයෙන් සියලුම පාසල් සිසුන්ට දහවල් ආහාරය ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ඔහු කියා සිටි.

එහිදී විපක්ෂ නායකවරයා ඉල්ලා සිටියේ ළමා මන්දපෝෂණය ඉහළම රටවල් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව 6 වැනි ස්ථානයේ සිටින යුනිසෙෆ් වාර්තාව සලකා බලා දවල් ආහාර වැඩසටහන නැවත ආරම්භ කළ යුතු බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්