විදේශ රැකියා සඳහා යන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහාම පමණක් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ නව ප්‍රභූ පර්යන්තය විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

නව ප්‍රභූ පර්යන්තය “හෝප් ගේට්” ලෙස නම් කර ඇති බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මාධ්‍ය වෙත සදහන් කරයි.

ඒ අනුව 2022 සැප්තැම්බර් 1 වන දින සංක්‍රමණික සේවකයින් සඳහා වන විශේෂ ප්‍රභූ පර්යන්තය විවෘත කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

මෙමගින් විදේශීය රැකියා සඳහා ගමන් කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින්ට ප්‍රභූ පහසුකම් සපයනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ සහාය සදහා ප්‍රභූ පර්යන්තය විශේෂ කණ්ඩායමක් යෙදවීමටත් පියවර ගෙන තිබෙන බව ඔහු පවසයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්